HOME‎ > ‎GRELL_CT‎ > ‎

Qui Sòm

El GRELL és un grup de treball que reuneix professionals del Registre de Càncer i de l'epidemiologia dels tumors als països de Llengua Llatina, en la seva majoria d'Europa.

Aquest grup de professionals té com a objectiu verificar i crear les condicions per a l'adequat desenvolupament d'aquestes dues disciplines que es consideren essencials per a una lluita eficaç contra un dels principals problemes sanitaris del món contemporani – el Càncer.

Dedicats a projectes de discussió i a l'estudi i la investigació collaborativa, aquests professionals acudeixen a aquesta organització internacional per tal de crear un lloc de trobada i un mecanisme d'intercanvi d'experiències entre les diverses pràctiques de cada país membre.
 
Amb professionals de diverses disciplines, el GRELL és la primera organització en l'àrea de Registre i Epidemiologia del Càncer en els països de Llengua Llatina del món.