HOME‎ > ‎GRELL_CT‎ > ‎Qui Sòm‎ > ‎

Història

Al setembre de 1975 el professor Enrico Anglesio i el Dr. Luc Raymond, durant una reunió a la IARC, van establir les bases per a un grup de científics dirigides als països del sud d'Europa, on l'estudi i el coneixement de la llengua francesa era més comuns que els de l’anglès. Aquesta proposta va ser desenvolupada posteriorment a Ginebra amb els professors Gustave Riotton i Albert Tuyns. En un document d’octubre de 1975 es va declarar que el professor Anglesio i el Dr. Raymond serien el president i el secretari temporals d'aquest Grup i ells van programar la primera reunió de constitució a Ginebra (Suïssa) que es celebrà el 27-28 de març de 1976. A aquesta reunió es va convidar als participants en la reunió de la IARC de setembre de 1975; d'altra banda, se'ls va demanar que ampliessin la invitació a experts en els camps dels registres i l'epidemiologia del càncer. La primera reunió es celebrar durant el dia de l'Ascensió (d'on deriva el nom del grup original de l'Ascensió), i hi van participar 50 experts, inclosos representants de la IARC i l'OMS. Durant la reunió es va discutir la situació dels registres de càncer, principalment a França, Itàlia, Suïssa, Espanya i Portugal i es van tractar diversos temes relacionats amb l’enregistrament del càncer, la formació, la classificació, la col•laboració i la comparabilitat. La Secretaria del Grup estava situada en el registre de càncer de Ginebra. Un Comitè (Raymond, Anglesio, Berrino, Tuyns i Schraub) va enviaar, en col•laboració amb la IARC, un qüestionari als registres de càncer per conèixer quines classificacions i procediments utilitzaven, amb l'objectiu de millorar l'harmonització i la col•laboració. El Comitè va triar el francès com a idioma oficial per a les reunions i les comunicacions. La segona reunió es fa planificar per al 19-20 de maig de 1976 a Milà, Itàlia.

El grup ha treballat durant 17 anys donant suport als registres de càncer d’Europa, Àfrica i Amèrica Llatina, en base a recursos interns. A continuació, amb el creixement dels seus compromisos i activitats es va decidir formalitzar el Grup. El 30 de maig de 1992 es va celebrar la primera reunió de l'Assemblea Fundacional (A. Tuyns, L. Raymond, R. Zanetti, J. Estève, C. Martínez, H. Sancho-Garnier, F. Berrino, L. Cayolla da Motta, J. Faivre, M. Geddes, P. Schaffer, B. Terracini). El 23 d'octubre de 1993 es va establir el Grup per l’epidemiologia i l’enregistrament del càncer en els països de llengua llatina, GRELL, sobre la base d'una enquesta de correu. Els Estatuts definien els objectius i les activitats. El grup tenia una Secretaria composta per un president (Raymond, amb un termini de 2-3 anys), un secretari (Zanetti, amb un termini de 3-6 anys), un tresorer (Faivre, amb un termini de 3-6 anys) i un representant de la IARC (Faivre). El fundació del GRELL va ser anunciada a totes les institucions i associacions científiques rellevants.

L'Assemblea Fundacional va nomenar un Grup de Coordinació - GC (primera reunió a Granada el 13 maig 1993). El GC, que incloïa a representants dels diferents països, es reunia periòdicament per organitzar totes les activitats del GRELL.

A través dels anys, els Estatuts han estat canviats respecte, per exemple, al nombre de representants de cada país en el GC, la seu legal, l'ús de consultors externs, etc.

A través dels anys, l'Estatut ha estat canviat respecte, per exemple, el nombre de representants de cada país en el GC, la residència legal, l'ús de consultors externs, etc.

Cada any, el GRELL ha organitzat reunions científiques, cada any en un país diferent: 1976 Ginebra (S), 1977 Milà (I), 1978 Saragossa (E), 1979 Lyon (F), 1980 Viana do Castelo (P), 1981 Besançon (F), 1982 Lausanne (S), 1983 Ragusa (I), 1984 Madrid (E), 1985 Porto (P), 1986 Estrasburg (F), 1987 Ponza (I), 1988 Pamplona (E), 1989 Vevey (S), 1990 Fort de France (Martinica), 1991 Lisboa (P), 1992 Rapallo (I), 1993 Dijon (F), 1994 Granada (E), 1995 Lyon (F), 1996 Genève (S), 1997 Florència (I), 1998 Madeira (P), 1999 Grenoble (F), 2000 San Sebastià (E), 2001 Neuchâtel (S), 2002 Nàpols (I), 2003 Cuba, 2004 Montpeller (F), 2005 Lisboa (P), 2006 Palma de Mallorca (E), 2007 Montreal (Canadà), 2008 Parma (I), 2009 Lugano (S), 2010 Toledo (E), 2011 Caen (F), 2012 Porto (P), 2013 Siracusa (I), 2014 Ginebra (S), 2015 Reus (E), 2016 Albi (F).

Des de l'any 1989 s’ha organitzat una activitat de formació un dia abans del dia de la reunió científica. Des de l’any 1989 al 2005 ets temes van ser: 1989-1991 Mètodes bàsics en epidemiologia, 1992 Anàlisi geogràfica, 1993 Protocols d'investigació, 1994 Estimació de la prevalença, 1995 Estudi EUROCIM(4), 1996 Registres i cribratge de càncer, 1997 Estimacions de la incidència i la prevalença, 1998 La mesura de la qualitat de vida, 1999 Qualitat de les dades i risc atribuïble, 2000 Tendències temporals en la supervivència, 2001 Avaluació del cribratge, 2000 Virus i càncer, 2003 Programari, 2004 Estimació i avaluació del denominador, 2005 Definició i classificació dels tumors. 

GRELL ha establert una bona col•laboració amb totes les associacions rellevants implicades en epidemiologia i enregistrament del càncer, començant per la IARC i seguint també per la IACR, l’ANCR i l'OMS. També ha estat un dels fundadors de ENCR.

Amb el temps, l'activitat del GRELL ha augmentat amb una participació creixent dels registres de càncer de llengua llatina a Europa (per exemple, Bèlgica, Luxemburg, Romania) i també de fora d'Europa, tant al Nord, Centre i  Sud d’Amèrica i a Àfrica.

El 2016 els membres de la GC van decidir canviar radicalment el GRELL d'un grup de persones autonomenat a una societat científica amb membres registrats (Assemblea General) i un òrgan de direcció escollit. La primera votació està prevista per a la propera reunió del GRELL a Brussel•les, que es celebrarà del 24 al 26 de maig de 2017.

* Aquest resum està principalment i vagament basat en el document original de Beatrice Venier i Fabrizio Rufo que està disponible en italià en la secció italiana de la pàgina web del GRELL. Més informació està disponible al lloc web GRELL